Biblijos vartai

Atversta 1 Krn 12,1-40 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 40.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Vyriausiasis iš jų buvo Ezeras, antras – Abdija, trečias – Eliabas, ketvirtas – Mišmana, penktas – Jeremija, šeštas – Atajas, septintas – Elielis, aštuntas – Johananas, devintas – Elzabadas, dešimtas – Jeremijas, vienuoliktas – Machbanajas. Be to, aaronitų vado Jehojados – trys tūkstančiai septyni šimtai, Cadoko, narsaus ir pasižymėjusio jaunuolio, ir jo tėvo namų – dvidešimt du vadai; Benjamino, Sauliaus giminaičių, – trys tūkstančiai; iki to laiko dauguma iš jų buvo ištikimi Sauliui. Neftalio – tūkstantis vadų ir trisdešimt septyni tūkstančiai ginkluotų skydais ir ietimis vyrų; Dano patyrusių karių – dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai; Ašero tinkamų karo žygiui karių – keturiasdešimt tūkstančių; Iš kitos Jordano pusės rubenų, gadų ir pusės Manaso giminės tinkamai ginkluotų karių – šimtas dvidešimt tūkstančių.

1 Krn 12,1 Šitie atėjo pas Dovydą į Ciklagą, kai jis dar turėjo slėptis nuo Kišo sūnaus Sauliaus; jie priklausė prie karžygių ir padėjo jam kovose. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 27,2-6 2 Sam 1,1 2 Sam 4,10 1 Krn 8,33 1 Krn 9,39 1 Krn 11,10 1 Krn 11,19 1 Krn 11,24-25
1 Krn 12,2 Jie buvo ginkluoti lankais ir sugebėjo tiek dešiniąja, tiek kairiąja ranka svaidyti akmenis bei šaudyti strėlėmis; jie buvo Sauliaus giminaičiai iš Benjamino giminės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,15 Ts 20,16 1 Sam 17,49 1 Krn 12,29 akmenimisakmenisi akmenys
1 Krn 12,3 Ahiezeras buvo jų vadas, po to Jehoašas, abu Šemavos iš Gibėjos sūnūs; Azmaveto sūnūs – Jezielis ir Peletas, Beracha ir anatotietis Jehuvas; En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 11,28 1 Sam 11,4 2 Sam 21,6 1 Krn 11,33
1 Krn 12,4 gibeonietis Išmaja – karžygys, trisdešimties viršininkas; gederiečiai Jeremija, Jahazielis, Johananas ir Jehozabadas; En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 9,3 Joz 15,36 Joz 9,17-23 1 Krn 11,15 kariai
1 Krn 12,5 harifai Eluzajas, Jerimotas, Bealija, Šemarijas ir Šefatijas; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,6 koritai Elkana, Išijas, Azarelis, Joezeras ir Jašobamas; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,7 Jerohamo sūnūs – Joela ir Zebadija iš Gedoro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,58 1 Krn 4,18 1 Krn 4,39
1 Krn 12,8 Dovydui besislapstant dykumoje, jo pusėn perėjo Gado giminės narsūs vyrai, patyrę kariai, tinkami karo žygiui, sugebą vartoti skydą ir ietį. Savo narsumu jie prilygo liūtui, o eiklumu – kalnų gazelei. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,18 2 Sam 17,10 1 Sam 23,14 1 Sam 23,29 1 Sam 24,22 2 Sam 1,23 2 Sam 23,20 1 Krn 11,16 1 Krn 11,22 1 Krn 12,16 2 Krn 25,5 Pat 6,5 Pat 28,1 Gg 8,14 Jer 46,9 elnėelniasJudo liūtasliūtai
1 Krn 12,9 Vyriausiasis iš jų buvo Ezeras, antras – Abdija, trečias – Eliabas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,10 ketvirtas – Mišmana, penktas – Jeremija, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,11 šeštas – Atajas, septintas – Elielis, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,12 aštuntas – Johananas, devintas – Elzabadas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,13 dešimtas – Jeremijas, vienuoliktas – Machbanajas. En Lbd McGee mp3 Klausyti gyvasis
1 Krn 12,14 Šitie buvo gadų kariuomenės vadai, vadovavę nuo šimto iki tūkstančio kareivių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,8 Įst 32,30
1 Krn 12,15 Jie persikėlė per Jordaną, kai upė buvo išsiliejusi iš savo krantų pirmą metų mėnesį, ir privertė trauktis visus iš slėnių į rytus ir į vakarus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 3,15 Joz 4,18 Jer 12,5 Jer 49,19 Jordanas
1 Krn 12,16 Kai kurie iš Benjamino ir Judo karių atėjo pas Dovydą į tvirtovę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,17 Dovydas išėjo jų pasitikti ir kalbėjo jiems: „Jei atėjote pas mane taikingai, norėdami man padėti, aš nuoširdžiai priimsiu jus, o jei atėjote mane išduoti priešams, nors aš jums nieko blogo nepadariau, tegul mūsų tėvų Dievas mato ir teisia“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,42 Pr 31,53 1 Sam 16,4 1 Sam 18,1 1 Sam 18,3 1 Sam 24,11-17 1 Sam 26,23-24 2 Sam 3,20-25 1 Kar 2,13 2 Kar 9,22 2 Kar 10,15 Ps 7,6 Ps 12,1-2 Ps 86,11 Jer 32,39 Zch 3,2 Apd 4,32 1 Kor 1,10 2 Kor 13,11 Fil 1,27 1 Pt 2,23 Jud 1,9
1 Krn 12,18 Tuomet dvasia nužengė ant Amasajo, jų vyriausiojo, ir jis tarė: „Dovydai, Jesės sūnau, mes tavo ir su tavimi! Ramybė tau ir ramybė tavo pagalbininkams, nes tau padeda tavo Dievas!“ Tuomet Dovydas juos priėmė ir paskyrė savo kariuomenės būrių viršininkais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,34 2 Sam 17,25 Ts 3,10 1 Krn 2,17 Ts 13,25 Rūt 1,16 1 Sam 8,12 1 Sam 22,7 1 Sam 25,5-6 1 Sam 25,28-29 2 Sam 5,2 2 Sam 15,21 2 Sam 19,13 2 Sam 20,4-8 1 Kar 9,22 2 Kar 9,32 2 Kar 10,5 Iz 59,17 Zch 8,23 Mt 12,30 Jn 6,67-68 Gal 6,16 Ef 6,23-24 jesės sūnusseksis
1 Krn 12,19 Ir iš Manaso giminės kai kurie perėjo į Dovydo pusę, kai jis atžygiavo su filistinais prieš Saulių. Tačiau jis nekovojo drauge su jais, nes filistinų kunigaikščiai pasitarė ir pasiuntė jį atgal, sakydami: „Ant mūsų galvų jis pereis į savo valdovo Sauliaus pusę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 29,2-9
1 Krn 12,20 Dovydui žygiuojant į Ciklagą, iš Manaso pusės perėjo Adnachas, Jehozabadas, Jediaelis, Mykolas, Jehozabadas, Elihuvas ir Ciletajas, Manaso tūkstantininkai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 18,21 Įst 1,15 Įst 33,17 1 Sam 29,11
1 Krn 12,21 Jie padėjo Dovydui prieš užpuolikus, nes jie visi buvo narsūs vyrai ir kariuomenės vadai. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 30,1-17 1 Krn 5,24 1 Krn 11,10 1 Krn 11,21-22 1 Krn 12,20
1 Krn 12,22 Kas dieną žmonės ateidavo pas Dovydą padėti jam; susidarė didelė kariuomenė, lyg Dievo kariuomenė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 32,2 Joz 5,14 2 Sam 2,2-4 2 Sam 3,1 Job 17,9 Ps 148,2
1 Krn 12,23 Dovydui esant Hebrone, didelis skaičius ginkluotų karių atvyko jam atiduoti Sauliaus karalystę pagal Viešpaties pažadą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,3-4 1 Krn 11,10 1 Sam 16,1 1 Sam 16,3 1 Sam 16,12-13 2 Sam 3,18 2 Sam 5,1-3 1 Krn 10,14-3 Ps 2,6 Ps 89,19-20
1 Krn 12,24 Judo ginkluotų skydais ir ietimis vyrų buvo šeši tūkstančiai aštuoni šimtai; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,25 Simeono – septyni tūkstančiai šimtas, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,26 Levio – keturi tūkstančiai šeši šimtai. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,27 Be to, aaronitų vado Jehojados – trys tūkstančiai septyni šimtai, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 11,4 2 Kar 11,9 2 Kar 25,18 1 Krn 6,49-57 1 Krn 9,20 1 Krn 27,17
1 Krn 12,28 Cadoko, narsaus ir pasižymėjusio jaunuolio, ir jo tėvo namų – dvidešimt du vadai; En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 8,17 1 Krn 6,8 1 Krn 6,53 1 Kar 1,8 1 Kar 2,35 Ez 44,15 galingasis
1 Krn 12,29 Benjamino, Sauliaus giminaičių, – trys tūkstančiai; iki to laiko dauguma iš jų buvo ištikimi Sauliui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 2,8-9 1 Krn 12,2 Pr 31,23
1 Krn 12,30 Efraimo – dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai narsių, pagarsėjusių vyrų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 6,4
1 Krn 12,31 Iš pusės Manaso giminės – aštuoniolika tūkstančių, pašauktų vardais, atvyko paskelbti Dovydą karaliumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 17,1-18 Izraelio giminės
1 Krn 12,32 Isacharo vyrų, kurie suprato laikus ir žinojo, ką Izraelis turi daryti, atvyko du šimtai viršininkų su visais savo kariais; En Lbd McGee mp3 Klausyti Est 1,13 Pr 49,14 Pat 14,8 Pat 24,5 Mok 7,19 Mok 9,18 Iz 22,12-14 Iz 33,6 Mch 6,9 Mt 16,3 Lk 12,56-57 Ef 5,17 istorijaIzraelio giminėsmetų laikąi
1 Krn 12,33 Zabulono patyrusių, patikimų ir ginkluotų karių – penkiasdešimt tūkstančių, pasiryžusių padėti Dovydui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 12,2 Jn 1,47 Izraelio giminėsnuoširdumas
1 Krn 12,34 Neftalio – tūkstantis vadų ir trisdešimt septyni tūkstančiai ginkluotų skydais ir ietimis vyrų; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,35 Dano patyrusių karių – dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai; En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Krn 12,36 Ašero tinkamų karo žygiui karių – keturiasdešimt tūkstančių; En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 12,33 Jl 2,7
1 Krn 12,37 Iš kitos Jordano pusės rubenų, gadų ir pusės Manaso giminės tinkamai ginkluotų karių – šimtas dvidešimt tūkstančių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,33-42 Įst 3,12-16 Joz 13,7-32 Joz 14,3 Joz 22,1-10 1 Krn 5,1-10
1 Krn 12,38 Visi šitie kariai, galintys eiti rikiuotėje, atėjo į Hebroną, pasiryžę paskelbti Dovydą viso Izraelio karaliumi. Visi kiti izraelitai taip pat buvo vieningai nusiteikę paskelbti Dovydą karaliumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,61 Pr 49,8-10 2 Sam 5,1-3 1 Kar 11,4 2 Kar 20,3 1 Krn 12,17-18 1 Krn 12,33 2 Krn 30,12 Ps 101,2 Ps 110,3 Ez 11,19 apsisprendimas
1 Krn 12,39 Pas Dovydą jie buvo tris dienas, valgydami ir gerdami, nes jų broliai buvo aprūpinę juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 26,30 Pr 31,54 2 Sam 6,19 2 Sam 19,42
1 Krn 12,40 Net Isacharo, Zabulono ir Neftalio kaimynai asilais, kupranugariais, mulais ir jaučiais gabeno jiems maisto: figų papločių, džiovintų vynuogių, vyno, aliejaus ir daugybę avių; džiaugsmas buvo visame Izraelyje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 25,18 2 Sam 16,1 2 Sam 17,27-29 1 Kar 1,40 2 Kar 11,20 Pat 11,10 Pat 29,2 Jer 23,5-6 Lk 19,37-38 Apr 19,5-7 aliejusapie aliejųduona

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį