Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 18,1-46 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 46.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ahabas, pamatęs Eliją, tarė: „Ar tai tu, kuris vargini Izraelį?“ Elijas atsakė: „Ne aš varginu Izraelį, bet tu ir tavo tėvo namai, nes apleidote Viešpaties įsakymus ir sekate Baalą Dabar surink prie manęs visą Izraelį ant Karmelio kalno, taip pat keturis šimtus penkiasdešimt Baalo ir keturis šimtus alkų pranašų, valgančių nuo Jezabelės stalo“. Elijas sakė tautai: „Aš likau vienas Viešpaties pranašas, o Baalo pranašų yra keturi šimtai penkiasdešimt. Viešpats yra Dievas!“ Elijas jiems tarė: „Suimkite Baalo pranašus!

1 Kar 18,1 Trečiaisiais metais Viešpats vėl kalbėjo Elijui: „Eik ir pasirodyk Ahabui; Aš duosiu lietaus žemei“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Lk 4,25 Jok 5,17 1 Kar 17,1 Įst 28,12 Kun 26,4 1 Kar 17,7 1 Kar 17,15 1 Kar 18,2 1 Kar 18,15-40 Ps 65,9-13 Iz 5,6 Jer 10,13 Jer 14,22 Jl 2,23 Am 4,7 Apr 11,2 Apr 11,6 AchabasBaalas dvasiabadas EgiptasElijasugnies liežuvisvėlyvas lietuslaisva valiapamokymai
1 Kar 18,2 Elijas išėjo pas Ahabą. Samarijoje buvo didelis badas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,26 Įst 28,23-24 2 Kar 6,25 Ps 27,1 Ps 51,4 Pat 28,1 Iz 51,12 Jer 14,2-6 Jer 14,18 Jl 1,15-20 Heb 13,5-6 karalius Ezekijas
1 Kar 18,3 Ahabas pasišaukė Abdiją, rūmų valdytoją, kuris buvo labai dievobaimingas žmogus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Neh 7,2 1 Kar 16,9 Pr 22,12 Pr 24,2 Pr 24,10 Pr 39,4-5 Pr 39,9 Pr 41,40 Pr 42,18 1 Kar 18,12 2 Kar 4,1 Neh 5,15 Pat 14,26 Mal 3,16 Mt 10,28 Apd 10,2 Apd 10,35
1 Kar 18,4 Jezabelei naikinant Viešpaties pranašus, Abdijas paslėpė šimtą pranašų, po penkiasdešimt vienoje oloje, ir aprūpino juos duona bei vandeniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,13 Mt 10,40-42 1 Kar 13,8-9 1 Kar 13,16 2 Kar 6,22-23 Neh 9,26 Mt 21,35 Mt 25,35 Mt 25,40 Heb 11,38 Apr 17,4-6 Baalas dvasiakaralius Ezekijaspažangasidabro taisyklėžolė pjauti
1 Kar 18,5 Ahabas tarė rūmų valdytojui Abdijui: „Eikime per kraštą ir apžiūrėkime vandens šaltinius ir upelius: gal rasime žolės žirgams ir mulams, kad neprarastume visų gyvulių“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 104,14 Jer 14,5-6 Jl 1,18 Jl 2,22 Hab 3,17 Rom 8,20-22 arkliaikaralius Ezekijasšaltinisžolė pjauti
1 Kar 18,6 Jie pasidalino kraštą, kur kiekvienas eis. Ahabas ėjo vienu keliu, o Abdijas kitu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 14,3 apklausa
1 Kar 18,7 Abdijas keliaudamas netikėtai sutiko Eliją. Jį atpažinęs, jis puolė ant kelių ir tarė: „Ar tai tu, Elijau, mano viešpatie?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 1,6-8 Pr 18,2 Pr 18,12 Pr 44,16 Pr 44,20 Pr 44,33 Pr 50,18 Sk 12,11 1 Sam 20,41 2 Sam 19,18 1 Kar 11,29 Iz 60,14 Mt 3,4 Mt 11,8 Elijasabejojimas
1 Kar 18,8 Tas jam atsakė: „Aš. Eik ir pasakyk savo valdovui: ‘Elijas čia’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,3 Rom 13,7 1 Pt 2,17-18
1 Kar 18,9 Jis sakė: „Kuo nusidėjau, kad tu atiduodi savo tarną Ahabui nužudyti? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 5,21 1 Kar 17,18 1 Kar 18,12
1 Kar 18,10 Kaip gyvas Viešpats, tavo Dievas, nėra tautos nė karalystės, kur mano valdovas nebūtų siuntęs tavęs ieškoti. O atsakius: ‘Jo čia nėra’, jis prisaikdindavo tą karalystę ar tautą, kad tu nerastas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,1 1 Sam 29,6 1 Kar 1,29 1 Kar 2,24 1 Kar 17,5 1 Kar 17,9 1 Kar 17,12 1 Kar 18,15 Ps 10,2 Ps 12,7-8 Ps 31,20 Ps 91,1 Jer 26,20-23 Jer 36,26 Jn 8,59 karalius Ezekijas
1 Kar 18,11 O dabar tu sakai: ‘Eik ir sakyk savo valdovui, kad Elijas čia’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,8 1 Kar 18,14
1 Kar 18,12 Man nuėjus, Viešpaties Dvasia nuneš tave į man nežinomą vietą. Kai aš kalbėsiu Ahabui ir jis tavęs neras, jis nužudys mane, nors tavo tarnas bijo Viešpaties nuo pat savo jaunystės. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 2,16 Apd 8,39 Ez 8,3 1 Sam 2,18 1 Sam 2,26 1 Sam 3,19-20 1 Sam 22,11-19 2 Kar 2,11 2 Krn 34,3 Ps 71,17-18 Pat 8,13 Mok 7,18 Iz 50,10 Ez 3,12-14 Ez 11,24 Ez 37,1 Ez 40,1-2 Dan 2,5-13 Mt 2,16 Mt 4,1 Lk 1,15 Apd 12,19 2 Kor 12,2-3 2 Tim 3,15
1 Kar 18,13 Argi nebuvo pranešta mano viešpačiui, ką aš, Jezabelei žudant Dievo pranašus, padariau, kaip paslėpiau šimtą Viešpaties pranašų, po penkiasdešimt vienoje oloje, ir juos aprūpinau duona bei vandeniu? En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,4 Mt 25,35 Pr 20,4-5 Ps 18,21-24 Mt 10,41-42 Apd 20,34 1 Tes 2,9-10 Baalas dvasia
1 Kar 18,14 O dabar tu sakai: ‘Eik ir sakyk savo valdovui, kad Elijas čia’. Juk jis mane nužudys“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 10,28
1 Kar 18,15 Elijas atsakė: „Kaip gyvas kareivijų Viešpats, kuriam aš tarnauju, šiandien Ahabui pasirodysiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,1 1 Kar 18,10 Pr 2,1 Įst 1,38 Įst 4,19 Job 25,3 Ps 24,8-10 Ps 103,21 Ps 148,2-3 Iz 6,3 Iz 51,7-8 Jer 8,2 Lk 1,19 Lk 2,13-14 Heb 6,16-17
1 Kar 18,16 Abdijas nuėjo pasitikti Ahabo ir pasakė jam. Tada Ahabas nuėjo sutikti Eliją. En Lbd McGee mp3 Klausyti Elijas
1 Kar 18,17 Ahabas, pamatęs Eliją, tarė: „Ar tai tu, kuris vargini Izraelį?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,25 1 Kar 21,20 Apd 16,20 Jer 26,8-9 Jer 38,4 Am 7,10 Apd 17,6 Apd 24,5 Elijaskaralius Ezekijas
1 Kar 18,18 Elijas atsakė: „Ne aš varginu Izraelį, bet tu ir tavo tėvo namai, nes apleidote Viešpaties įsakymus ir sekate Baalą En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 15,2 1 Kar 9,9 1 Kar 16,31 1 Kar 21,25 Pat 11,19 Pat 13,21 Iz 3,11 Jer 2,13 Jer 2,19 Ez 3,8 Mt 14,4 Apd 24,13 Apd 24,20 Apr 2,8-9 BaalasBaalas dvasia
1 Kar 18,19 Dabar surink prie manęs visą Izraelį ant Karmelio kalno, taip pat keturis šimtus penkiasdešimt Baalo ir keturis šimtus alkų pranašų, valgančių nuo Jezabelės stalo“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 19,26 1 Kar 16,33 2 Kar 2,25 1 Sam 15,12 1 Kar 15,13 1 Kar 18,22 1 Kar 18,42-43 1 Kar 19,1-2 1 Kar 22,6 2 Kar 9,22 2 Kar 13,6 Jer 46,18 Am 1,2 Am 9,3 2 Pt 2,1 Apr 2,20 Apr 19,20 Baalasgyvasis
1 Kar 18,20 Ahabas surinko visus izraelitus ir pranašus ant Karmelio kalno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 22,9
1 Kar 18,21 Elijas, atsistojęs prieš juos, tarė: „Ar ilgai jūs svyruosite? Jei Viešpats yra Dievas, sekite Jį, o jei Baalas, sekite Baalą“. Tauta neatsakė nė žodžio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 24,15 2 Kar 17,41 Mt 6,24 1 Sam 7,3 1 Kor 10,21-22 Pr 24,50 Pr 44,16 Iš 5,1-2 Įst 4,35 Joz 24,23-24 1 Kar 18,39 1 Krn 17,26 2 Krn 33,13 Job 40,4-5 Ps 100,3 Sof 1,5 Mt 22,12 Mt 22,34 Mt 22,36 Lk 6,13 Rom 3,19 Rom 6,16-22 2 Kor 6,14-16 Apr 3,15-16 atgimimasatlikoBaalasBaalas dvasiabe kompromisųBeliarasblogi pasirinkimaiElijasJėzaus atmestikitos religijoslaisvė žmoguimylėkite priešusnuomonespasidalinusipasirinkimaipikto kilmėryžtingumassavęs atradimasskirtingos nuomonėsšventųjų susirinkimotiesmukas
1 Kar 18,22 Elijas sakė tautai: „Aš likau vienas Viešpaties pranašas, o Baalo pranašų yra keturi šimtai penkiasdešimt. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 1 Kar 18,19-20 1 Kar 20,13 1 Kar 20,32 1 Kar 20,35 1 Kar 20,38 1 Kar 22,6-8 Mt 7,13-15 Rom 11,3 2 Tim 4,3-4 2 Pt 2,1-3 baalaskaralius Ezekijas
1 Kar 18,23 Duokite mums du jaučius; jie tepasirenka vieną jautį ir, supjaustę jį į gabalus, tepadeda ant malkų, bet neuždega, o aš paruošiu kitą jautį ir uždėsiu ant malkų, bet neuždegsiu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
1 Kar 18,24 Tegul jie šaukiasi savo dievų, o aš šauksiuosi Viešpaties vardo. Tas dievas, kuris atsakys ugnimi, yra Dievas“. Žmonės atsakė: „Gerai pasakyta“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,38 1 Krn 21,26 Kun 9,24 Ts 6,21 2 Sam 14,19 2 Krn 7,1 2 Krn 7,3 Iz 39,8 beribė meilėElijassapnuoti ugnišauksisugnisužsidegti
1 Kar 18,25 Elijas tarė Baalo pranašams: „Pasirinkite vieną jautį ir jį paruoškite pirma, nes jūsų yra daug; šaukitės savo dievų vardo, bet neuždekite ugnies“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti BaalasElijasstabai
1 Kar 18,26 Jie paruošė jautį ir šaukėsi Baalo nuo ryto iki vidudienio: „Baalai, išklausyk mus!“ Bet atsakymo nebuvo. Jie šokinėjo aplink aukurą, kurį buvo pasidarę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 10,5 1 Kor 8,4 1 Kor 12,2 1 Kar 18,24 Ps 115,4-8 Ps 135,15-20 Iz 37,38 Iz 44,17 Iz 45,20 Dan 5,23 Hab 2,18 Sof 1,9 Mt 6,7 1 Kor 10,19-20 Baalasrytassokisšokistingėti
1 Kar 18,27 Vidudienį Elijas, tyčiodamasis iš jų, tarė: „Šaukite garsiau! Juk jis dievas! Gal jis šnekasi, užsiėmęs ar kelionėje? Gal jis miega ir jį reikia pažadinti?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,15 2 Krn 25,8 Ps 44,23 Ps 78,65-66 Ps 121,4 Mok 11,9 Iz 8,9-10 Iz 41,23 Iz 44,15-17 Iz 51,9 Ez 20,39 Am 4,4-5 Mt 26,45 Mk 4,38-39 Mk 7,9 Mk 14,41 gileodopaaukojimai davimaspatyčiossarkazmasstabų garbinimasšaipytis
1 Kar 18,28 Jie šaukė garsiai ir, kaip buvo įpratę, raižėsi peiliais iki kraujo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 19,28 Įst 14,1 Mch 6,7 Mk 5,5 Mk 9,22 aukso nuodėmėskreivaskūno raižymasnemylipykčiaipyragassavęs žalojimasskustispygliaitiltas
1 Kar 18,29 Praėjus vidudieniui, jie vis dar šaukė iki aukojimo laiko, bet nei balso, nei atsakymo nesulaukė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,41 1 Kar 18,26 Iš 29,39 1 Sam 18,10 1 Kar 22,10 1 Kar 22,12 Jer 28,6-9 Apd 16,16-17 1 Kor 11,4-5 Gal 4,8 2 Tim 3,8-9 dieną naktį
1 Kar 18,30 Tada Elijas tarė žmonėms: „Ateikite prie manęs!“ Žmonėms priartėjus, jis atstatė Viešpaties aukurą, kuris buvo sugriautas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 2 Krn 33,16 Rom 11,3
1 Kar 18,31 Elijas ėmė dvylika akmenų, pagal Jokūbo, kuriam Viešpats buvo sakęs: „Izraelis bus tavo vardas“, sūnų giminių skaičių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 32,28 Pr 35,10 2 Kar 17,34 Pr 33,20 Iš 24,4 Joz 4,3-4 Joz 4,20 Ezr 6,17 Iz 48,1 Jer 31,1 Ez 37,16-22 Ez 47,13 Ef 2,20 Ef 4,4-6 Apr 7,4-8 Apr 21,12 Izraelio giminės
1 Kar 18,32 Jis pastatė aukurą iš akmenų Viešpaties vardui ir iškasė aplink jį griovį, į kurį tilptų du saikai sėklos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kol 3,17 Iš 20,24-25 Ts 6,26 Ts 21,4 1 Sam 7,9 1 Sam 7,17 1 Kor 10,31
1 Kar 18,33 Sudėjęs tvarkingai malkas, jis supjaustė jautį į gabalus, uždėjo juos ant malkų ir tarė: „Pripildykite keturis kibirus vandens ir užpilkite ant deginamosios aukos ir ant malkų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 22,9 Kun 1,6-8 Ts 6,20 Dan 3,19 Dan 3,25 Jn 11,39-40 Jn 19,33-34
1 Kar 18,34 Po to jis tarė: „Pakartokite“. Jiems pakartojus, jis vėl tarė: „Darykite tai trečią kartą“. Jie padarė ir trečią kartą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 4,2 2 Kor 8,21
1 Kar 18,35 Vanduo tekėjo nuo aukuro ir pripildė griovį. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,32 1 Kar 18,38
1 Kar 18,36 Vakarinės aukos metu pranašas Elijas priėjęs meldėsi: „Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, tebūna šiandien žinoma, kad Tu esi Dievas Izraelyje, o aš Tavo tarnas, ir kad visa tai Tavo paliepimu padariau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,6 1 Kar 8,43 1 Kar 18,29 Sk 16,28-30 2 Kar 19,19 Pr 26,24 Pr 31,53 Pr 32,9 Pr 46,3 Iš 3,15-16 Iš 29,39-41 1 Sam 17,46-47 1 Kar 18,21 1 Kar 22,28 2 Kar 1,3 2 Kar 1,6 2 Kar 5,15 1 Krn 29,18 2 Krn 20,6-7 Ezr 9,4-5 Ps 67,1-2 Ps 83,18 Ps 141,2 Ez 36,23 Ez 39,7 Dan 8,13 Dan 9,21 Dan 12,11 Mt 22,32 Jn 11,42 Apd 3,1 Apd 10,30 Ef 1,17 Ef 3,14 Elijas
1 Kar 18,37 Išklausyk mane, Viešpatie! Išklausyk mane, kad šita tauta žinotų, jog Tu, Viešpatie, esi Dievas, ir gręžtųsi savo širdimis į Tave“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mal 4,5-6 Pr 32,24 Pr 32,26 Pr 32,28 1 Kar 18,24 1 Kar 18,29 1 Kar 18,36 2 Krn 14,11 2 Krn 32,19-20 Iz 37,17-20 Jer 31,18-19 Ez 36,25-27 Dan 9,17-19 Lk 1,16-17 Lk 11,8 Jok 5,16-17
1 Kar 18,38 Tada Viešpaties ugnis krito ant aukuro ir sudegino auką, malkas, akmenis bei dulkes, ir sulaižė griovyje buvusį vandenį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 9,24 Ts 6,21 1 Krn 21,26 2 Krn 7,1 Job 1,16 Pr 15,17 Kun 10,2 1 Kar 18,24 2 Kar 1,12 Iz 31,9 sapnuoti ugniugnies akysugnies liežuvisugnisužsidegti
1 Kar 18,39 Visi žmonės, tai matydami, puolė veidais į žemę ir šaukė: „Viešpats yra Dievas! Viešpats yra Dievas!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,24 1 Kar 18,21 Ts 13,20 1 Krn 21,16 2 Krn 7,3 Jn 5,35 Apd 2,37 Apd 4,16 bangosDievas vienasgalilėjosmano mylimasismylimas sūnuspilypasTiberiados ežerasvienas Dievasvienos Dvasios
1 Kar 18,40 Elijas jiems tarė: „Suimkite Baalo pranašus! Nepaleiskite nė vieno!“ Jiems juos suėmus, Elijas nuvedė juos prie Kišono upelio ir ten nužudė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,5 Įst 18,20 Ts 4,7 Ts 5,21 2 Kar 10,24-25 Jer 48,10 Zch 13,2-3 Apr 19,20 Apr 20,10 BaalasBaalas dvasiaElijas
1 Kar 18,41 Po to Elijas tarė Ahabui: „Valgyk ir gerk, nes jau girdžiu lietaus šniokštimą“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 17,1 1 Kar 18,1 Mok 9,7 Apd 27,34 gausumaslietulietusElijas
1 Kar 18,42 Ahabas nuėjo valgyti ir gerti, o Elijas, užlipęs ant Karmelio viršūnės, pasilenkė ir paslėpė savo veidą tarp kelių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 24,52 Joz 7,6 2 Sam 12,16 1 Kar 18,19-20 1 Kar 19,13 Ezr 9,6 Ps 89,7 Iz 6,2 Iz 38,2 Dan 9,3 Dan 9,7 Mt 14,23 Mk 14,35 Lk 6,12 Apd 10,9 Jok 5,16-18
1 Kar 18,43 Jis tarė savo tarnui: „Eik ir pažiūrėk link jūros“. Tas nuėjęs ir pažiūrėjęs sakė: „Nieko nėra!“ Elijas tarė: „Padaryk tai septynis kartus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 32,26 Ps 5,3 Hab 2,3 Lk 18,1 Lk 18,7 Ef 6,18 Heb 10,36-37
1 Kar 18,44 Septintąjį kartą tarnas sakė: „Debesėlis vyro plaštakos pločio kyla iš jūros“. Elijas atsakė: „Eik ir sakyk Ahabui: ‘Pasikinkyk arklius ir skubėk, kad tavęs neužkluptų lietus’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 12,54 1 Sam 6,7 1 Sam 6,10 Job 8,7 Mch 1,13 Zch 4,10 lietulietusmaži dalykaitamsus debesys
1 Kar 18,45 Tuo tarpu dangus apsiniaukė ir užėjo smarkus lietus. Ahabas nuskubėjo į Jezreelį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 25,8 Joz 17,16 Joz 19,18 2 Sam 2,9 2 Sam 21,14 1 Kar 18,39-40 1 Kar 21,1 1 Kar 21,23 2 Kar 9,16 debesyslietulietustamsus debesys
1 Kar 18,46 Viešpaties ranka buvo ant Elijo; jis susijuosė strėnas ir bėgo Ahabo priekyje į Jezreelį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 3,15 2 Kar 4,29 2 Kar 9,1 Jer 1,17 Ez 3,14 Iz 8,11 Ez 1,3 1 Pt 1,13 Job 38,3 Mt 22,21 Ef 6,14 1 Pt 2,17 dvi rankosJėzaus rankosrankarankas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį