Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 17,1-24 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jai einant, jis dar šūktelėjo: „Atnešk ir duonos kąsnelį!“ Ji atsakė: „Kaip gyvas Viešpats, tavo Dievas, nieko neturiu, tik saują miltų statinaitėje ir truputį aliejaus puodelyje. Jis šaukėsi Viešpaties, sakydamas: „Viešpatie, mano Dieve, argi našlei, pas kurią aš gyvenu, Tu siųsi nelaimę, numarindamas jos sūnų?“ Po to jis tris kartus išsitiesė ant vaiko ir meldėsi: „Viešpatie, mano Dieve, meldžiu, tesugrįžta šio vaiko siela pas jį“. Elijas, paėmęs vaiką, jį nuvedė iš aukštutinio kambario žemyn ir, atiduodamas jo motinai, tarė: „Žiūrėk, tavo sūnus gyvas!“ Moteris atsakė Elijui: „Dabar žinau, kad tu esi Dievo vyras ir kad Viešpaties žodis tavo lūpose yra tiesa“.

1 Kar 17,1 Elijas iš Gileado Tišbos tarė Ahabui: „Kaip gyvas Viešpats, Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju, ateinančiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent man paliepus“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jok 5,17 1 Kar 22,14 2 Kar 3,14 Lk 1,17 Įst 10,8 Ts 12,4 1 Kar 18,1 2 Kar 5,16 Lk 4,25-26 1 Kar 18,10 1 Kar 18,15 Iz 49,18 Jer 15,19 Mt 7,29 Mt 11,14 Mt 16,14 Mt 27,47 Mt 27,49 Lk 1,19 Lk 9,30 Lk 9,33 Lk 9,54 Lk 21,36 Jn 1,21 Jn 1,25 Apd 27,23 Rom 11,2 Apr 11,6 atsiųsiu lietųBaalasbadas Egiptasbūti pavyzdžiudu liudininkaiElijasElijas meldėsiElijas mokinyslietusorussausraupelisvarnaivėlyvas lietus
1 Kar 17,2 Viešpats kalbėjo jam, sakydamas: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 12,22 1 Krn 17,3 Jer 7,1 Jer 11,1 Jer 18,1 Oz 1,1-2
1 Kar 17,3 „Eik iš čia ir pasislėpk prie Kerito upelio priešais Jordaną. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 22,25 Ps 31,20 Ps 83,3 Jer 36,19 Jer 36,26 Jn 8,59 Apd 17,14 Heb 11,38 Apr 12,6 Apr 12,14 Elijas
1 Kar 17,4 Gerk iš upelio, o varnams Aš įsakiau aprūpinti tave maistu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 17,9 Sk 20,8 1 Kar 19,5-8 Job 34,29 Job 38,8-13 Job 38,41 Ps 33,8-9 Ps 147,9 Am 9,3-4 Mt 4,4 Mt 4,11 varnaivarnas
1 Kar 17,5 Jis nuėjo ir darė, ką Viešpats buvo jam įsakęs. Jis apsistojo prie Kerito upelio priešais Jordaną. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 19,9 Pat 3,5 Mt 16,24 Jn 15,14
1 Kar 17,6 Varnai atnešdavo jam duonos ir mėsos kas rytą ir vakarą, o iš upelio jis atsigerdavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,35 Sk 11,23 Ts 14,14 Ts 15,18-19 Ps 34,9-10 Ps 37,3 Ps 37,19 Ps 78,15-16 Ps 78,23-24 Iz 33,16 Jer 37,21 Jer 40,4 Hab 3,17-18 Mt 6,31-33 Mt 14,19-21 Mt 19,26 Lk 22,35 Heb 6,18 Heb 13,5-6 varnaivarnas
1 Kar 17,7 Po kurio laiko upelis išdžiūvo, nes krašte nebuvo lietaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 40,30-31 Iz 54,10 atsiųsiu lietųlietus
1 Kar 17,8 Viešpats kalbėjo jam, sakydamas: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,14 1 Kar 17,2 Iz 41,17 Heb 13,6
1 Kar 17,9 „Eik į Sareptą Sidono krašte ir ten pasilik. Aš įsakiau vienai našlei aprūpinti tave“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Abd 1,20 Lk 4,26 1 Kar 17,4 Ts 7,2 Ts 7,4 Mt 15,21-22 Rom 4,17-21 2 Kor 4,7
1 Kar 17,10 Jis nuėjo į Sareptą. Prie miesto vartų jis pamatė našlę, rankiojančią malkas. Elijas kreipėsi į ją: „Atnešk man truputį vandens atsigerti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 24,17 Jn 4,7 Pr 21,15 2 Kor 11,27 Heb 11,37 platus vartai
1 Kar 17,11 Jai einant, jis dar šūktelėjo: „Atnešk ir duonos kąsnelį!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,5 Pr 24,18-19 1 Kar 17,9 1 Kar 18,4 Mt 10,42 Mt 25,35-40 Heb 13,2
1 Kar 17,12 Ji atsakė: „Kaip gyvas Viešpats, tavo Dievas, nieko neturiu, tik saują miltų statinaitėje ir truputį aliejaus puodelyje. Štai renku truputį malkų. Parėjusi paruošiu sau ir savo sūnui valgį ir, suvalgę jį, numirsime“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,1 Pr 21,16 2 Kar 4,2-7 1 Sam 14,39 1 Sam 14,45 1 Sam 20,3 1 Sam 20,21 1 Sam 25,26 1 Sam 26,10 2 Sam 15,21 Jer 4,2 Jer 5,2 Jer 14,18 Rd 4,9 Ez 12,18-19 Jl 1,15-16 Mt 15,33-34 aliejusDangaus duonaDievo duonaduonaDvasios aliejus
1 Kar 17,13 Elijas jai atsakė: „Nebijok! Parėjus padaryk, kaip sakei, tik iškepk man pirma mažą paplotėlį ir atnešk jį man, o sau ir sūnui paskui padarysi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,1-2 Iš 14,13 Ts 7,5-7 2 Kar 6,16 2 Krn 20,17 Pat 3,9 Iz 41,10 Iz 41,13 Mal 3,10 Mt 6,33 Mt 10,37 Mt 19,21-22 Mt 28,5 Apd 27,24 Heb 11,17 1 Pt 1,7 aukosnebijosiu
1 Kar 17,14 Nes Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Miltai statinaitėje nesibaigs ir puodelyje aliejaus nesumažės iki tos dienos, kol Viešpats žemei duos lietaus’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 17,4 2 Kar 3,16 2 Kar 4,2-7 2 Kar 4,42-44 2 Kar 7,1 2 Kar 9,6 Mt 14,17-20 Mt 15,36-38 aliejuspaskutinėmis dienomisElijas
1 Kar 17,15 Parėjusi namo, ji padarė, kaip Elijas sakė. Ir valgė ji, jis ir jos namai kasdien. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 6,22 Pr 12,4 Pr 22,3 2 Krn 20,20 Mt 15,28 Mk 12,43 Jn 11,40 Rom 4,19-20 Heb 11,7-8 Heb 11,17
1 Kar 17,16 Statinaitėje miltai nesibaigė ir aliejaus puodelyje nesumažėjo, kaip Viešpats pasakė per Eliją. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,5 1 Kar 16,12 Mt 9,28-30 Mt 19,26 Lk 1,37 Lk 1,45 Jn 4,50-51 aliejus
1 Kar 17,17 Po to susirgo tos moters, šeimininkės, sūnus. Jo liga buvo tokia sunki, kad jis liovėsi kvėpavęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,1-2 2 Kar 4,18-20 Job 12,10 Job 34,14 Ps 104,29 Dan 5,23 Zch 12,10 Jn 11,3-4 Jn 11,14 Jok 1,2-4 Jok 1,12 Jok 2,26 1 Pt 1,7 1 Pt 4,12
1 Kar 17,18 Tuomet ji tarė Elijui: „Kas man ir tau, Dievo vyre? Ar tu atėjai priminti mano kaltes ir numarinti mano sūnų?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 3,13 Lk 4,34 Lk 5,8 2 Sam 16,10 Jn 2,4 Pr 42,21-22 Pr 50,15 Pr 50,17 1 Sam 16,4 2 Sam 19,22 1 Kar 13,1 1 Kar 18,9 2 Krn 35,21 Job 13,23 Job 13,26 Ez 21,23-24 Mk 5,7 Mk 5,15-17 Mk 6,16 Lk 8,28 judassausra
1 Kar 17,19 Jis jai atsakė: „Duok man savo sūnų“. Paėmęs jį iš jos, užnešė į aukštutinį kambarį, kuriame gyveno, ir paguldė savo lovoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 4,10 2 Kar 4,21 2 Kar 4,32 Apd 9,37
1 Kar 17,20 Jis šaukėsi Viešpaties, sakydamas: „Viešpatie, mano Dieve, argi našlei, pas kurią aš gyvenu, Tu siųsi nelaimę, numarindamas jos sūnų?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 18,23-25 Iš 17,4 Joz 7,8-9 1 Sam 7,8-9 1 Kar 18,36-37 2 Kar 19,4 2 Kar 19,15 Ps 73,13-14 Ps 99,6 Jer 12,1 Mt 21,22 Jok 5,15-18
1 Kar 17,21 Po to jis tris kartus išsitiesė ant vaiko ir meldėsi: „Viešpatie, mano Dieve, meldžiu, tesugrįžta šio vaiko siela pas jį“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 20,10 2 Kar 4,33-35 Apd 9,40 Apd 10,10 Heb 11,19
1 Kar 17,22 Viešpats išklausė Elijo maldą, vaiko siela sugrįžo pas jį, ir jis atgijo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,39 1 Sam 2,6 2 Kar 13,21 Lk 8,54 Jn 5,28-29 Jn 11,43 Apd 20,12 Rom 14,9 Heb 11,35 Apr 11,11 Elijas
1 Kar 17,23 Elijas, paėmęs vaiką, jį nuvedė iš aukštutinio kambario žemyn ir, atiduodamas jo motinai, tarė: „Žiūrėk, tavo sūnus gyvas!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 4,36-37 Lk 7,15 Apd 9,41 Heb 11,35
1 Kar 17,24 Moteris atsakė Elijui: „Dabar žinau, kad tu esi Dievo vyras ir kad Viešpaties žodis tavo lūpose yra tiesa“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 3,2 Jn 16,30 Jn 2,11 Mok 12,10 Jn 4,42-48 Jn 11,15 Jn 11,42 Jn 15,24 1 Tes 2,13 1 Jn 2,21 tiesa

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį