Biblijos vartai

Atversta 1 Kar 12,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Roboamui: „Tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą. Jis jiems tarė: „Ką jūs patariate man atsakyti šitiems žmonėms, kurie man kalbėjo: ‘Palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas’?“ Jaunieji, kurie užaugo kartu su juo, jam kalbėjo: „Šitiems žmonėms, kurie tau sakė: ‘Tavo tėvas padarė mūsų jungą sunkų, o tu jį mums palengvink’, taip atsakyk: ‘Mano mažasis pirštas storesnis už mano tėvo strėnas. Kai Jeroboamas ir visa tauta trečią dieną atėjo pas Roboamą, kaip karalius buvo paskyręs, sakydamas: „Sugrįžkite pas mane trečią dieną“, karalius, atmetęs senesniųjų patarimą, kalbėjo tautai griežtai, kaip patarė jaunieji: „Mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš jį jums dar pasunkinsiu.

1 Kar 12,1 Roboamas nuėjo į Sichemą, kur buvo susirinkę visi izraelitai paskelbti jį karaliumi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 10,1-19 Pr 12,6 Pr 33,18-19 Joz 20,7 Joz 24,1 Joz 24,32 Ts 9,1 Ts 9,6 1 Kar 11,43 Ps 60,6 Apd 7,16
1 Kar 12,2 Nebato sūnus Jeroboamas, kuris buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono į Egiptą, išgirdo apie tai dar būdamas Egipte. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,40 1 Kar 11,26-31 2 Krn 10,2-3
1 Kar 12,3 Jie pasiuntė ir pasikvietė jį. Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Roboamui: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
1 Kar 12,4 „Tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą. Dabar palengvink savo tėvo mums uždėtą naštą, tai mes tau tarnausime“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 8,11-18 1 Kar 4,7 1 Kar 9,15 1 Kar 4,20-25 1 Kar 9,22-23 2 Krn 10,4-5 Mt 11,29-30 Mt 23,4 1 Jn 5,3 svetimas jungasšaliamono išmintis
1 Kar 12,5 Jis jiems atsakė: „Eikite ir po trijų dienų sugrįžkite pas mane“. Ir žmonės nuėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,12 triskart išsižadėti
1 Kar 12,6 Karalius Roboamas tarėsi su senesniaisiais, kurie stovėdavo priešais jo tėvą Saliamoną, kai jis dar buvo gyvas: „Patarkite man, ką atsakyti tautai“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 12,12 Job 32,7 2 Sam 16,20 2 Sam 17,5 1 Kar 4,2 Pat 27,10 Jer 42,2-5 Jer 43,2 pagarba senatvėisenatvėsenėjimassenelevyras rupinasivyriausias patarėjas
1 Kar 12,7 Tie jam kalbėjo: „Jei šiandien būsi tarnas šitiems žmonėms, tarnausi jiems ir kalbėsi švelniais žodžiais, jie visados bus tavo tarnai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 15,1 2 Sam 15,3-6 1 Kar 12,13 2 Krn 10,6-7 Mok 10,4 Zch 1,13 Mk 10,43-44 Fil 2,7-11
1 Kar 12,8 Bet jis atmetė senesniųjų duotą patarimą ir tarėsi su jaunesniaisiais, kurie užaugo kartu su juo ir stovėjo priešais jį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 10,8 2 Krn 25,15-16 Pat 1,2-5 Pat 1,25 Pat 1,30 Pat 19,20 Pat 25,12 Mok 10,2-3 senatvėsenėjimas
1 Kar 12,9 Jis jiems tarė: „Ką jūs patariate man atsakyti šitiems žmonėms, kurie man kalbėjo: ‘Palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas’?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,5-6 1 Kar 22,6-8 2 Krn 10,9 2 Krn 18,5-7
1 Kar 12,10 Jaunieji, kurie užaugo kartu su juo, jam kalbėjo: „Šitiems žmonėms, kurie tau sakė: ‘Tavo tėvas padarė mūsų jungą sunkų, o tu jį mums palengvink’, taip atsakyk: ‘Mano mažasis pirštas storesnis už mano tėvo strėnas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 17,7-13 2 Krn 10,10-11 Pat 10,14 Pat 18,6-7 Pat 28,25 Pat 29,23 Iz 47,6
1 Kar 12,11 Mano tėvas jums uždėjo sunkų jungą, bet aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jus plakė botagais, o aš jus plaksiu dygliuotais rimbais’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 1,13-14 Iš 5,5-9 Iš 5,18 1 Sam 8,18 1 Kar 12,14 2 Krn 16,10 Iz 58,6 Jer 27,11 Jer 28,13-14 Ez 2,6 Apr 9,3-10 bugštauja
1 Kar 12,12 Kai Jeroboamas ir visa tauta trečią dieną atėjo pas Roboamą, kaip karalius buvo paskyręs, sakydamas: „Sugrįžkite pas mane trečią dieną“, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 12,5 2 Krn 10,12-14 trečiąją dieną
1 Kar 12,13 karalius, atmetęs senesniųjų patarimą, kalbėjo tautai griežtai, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 16,6 Pr 42,7 Pr 42,30 Iš 5,2 Iš 10,28 Ts 12,1-6 1 Sam 20,10 1 Sam 20,30-31 1 Sam 25,10-11 2 Sam 19,43 1 Kar 20,6-11 Pat 10,11 Pat 10,32 Pat 13,20 Pat 15,1 Pat 18,23 Mok 10,12 Jok 3,17 gyvasis
1 Kar 12,14 kaip patarė jaunieji: „Mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jus plakė botagais, o aš jus plaksiu dygliuotais rimbais“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 1,14 Iš 5,5-9 Iš 5,16-18 1 Kar 12,10-11 2 Krn 22,4-5 Est 1,16-21 Est 2,2-4 Pat 12,5 Pat 13,10 Pat 16,18 Pat 17,14 Mok 7,8 Iz 19,11-13 Dan 6,7 Jok 3,14-2 svetimas jungas
1 Kar 12,15 Karalius nepaklausė tautos, nes tai buvo nuo Viešpaties, kad Viešpats ištesėtų savo žodį, kurį Jis kalbėjo per Ahiją iš Šilojo Nebato sūnui Jeroboamui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,24 Įst 2,30 Ts 14,4 1 Kar 11,11 2 Krn 10,15 2 Krn 22,7 2 Krn 25,20 1 Sam 15,29 2 Sam 17,14 1 Kar 11,29-38 1 Kar 22,23 2 Kar 9,36 2 Kar 10,10 2 Krn 25,16 Ps 5,10 Iz 14,13-17 Iz 46,10-11 Dan 4,35 Am 3,6 Jn 19,23-24 Jn 19,28-29 Jn 19,32-37 Apd 2,23 Apd 3,17 Apd 4,28 Apd 13,27-29 demokratijadrąsanulemtapolitika
1 Kar 12,16 Izraelitai, pamatę, kad karalius nenori jų išklausyti, atsakė jam: „Mes neturime dalies Dovyde nei paveldėjimo Jesės sūnuje. Izraeli, į savo palapines! Dovydai, rūpinkis savo namais“. Ir Izraelis išsiskirstė į savo palapines. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 20,1 Ts 8,35 2 Sam 7,15-16 2 Sam 15,13 2 Sam 16,11 1 Kar 11,13 1 Kar 11,34 1 Kar 11,36 1 Kar 11,39 1 Kar 22,17 1 Kar 22,36 2 Krn 10,16 Ps 2,1-6 Ps 76,10 Ps 89,29-37 Ps 132,17 Iz 7,2 Iz 7,6-7 Iz 9,6-7 Jer 23,5-6 Jer 33,15-16 Jer 33,21 Lk 19,14 Lk 19,27 jesės sūnus
1 Kar 12,17 Izraelitams, gyvenantiems Judo miestuose, karaliavo Roboamas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,13 1 Kar 11,36 2 Krn 10,17 2 Krn 11,13-17 judas
1 Kar 12,18 Jis pasiuntė Adoramą, mokesčių rinkėją, pas izraelitus, bet jie užmušė jį akmenimis. Karalius Roboamas skubiai įšoko į vežimą ir pabėgo į Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 4,6 1 Kar 5,14 2 Sam 20,24 Iš 17,4 Sk 14,10 1 Kar 20,18-20 2 Krn 10,18 2 Krn 24,21 Pat 28,1-2 Am 2,16 Apd 5,26 Apd 7,57-58 karo vežimai
1 Kar 12,19 Taip Izraelis atsiskyrė nuo Dovydo namų iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 17,21 Joz 4,9 1 Sam 10,19 2 Krn 10,19 2 Krn 13,5-7 2 Krn 13,17 Iz 7,17 Heb 6,6
1 Kar 12,20 Visas Izraelis, išgirdęs, kad Jeroboamas grįžęs, pasikvietė jį į susirinkimą ir paskelbė jį viso Izraelio karaliumi. Niekas nebesekė Dovydo namais, išskyrus Judo giminę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 11,13 1 Kar 11,32 1 Sam 10,24 1 Kar 11,36 1 Kar 12,17 Oz 8,4 Oz 11,12 judasjuduivadaižydai karaliu
1 Kar 12,21 Roboamas, sugrįžęs į Jeruzalę, surinko visus Judo ir Benjamino giminių vyrus, šimtą aštuoniasdešimt tūkstančių rinktinių karių, karui su Izraeliu, kad sugrąžintų karalystę Roboamui, Saliamono sūnui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,1-3 1 Krn 21,5 2 Krn 14,8 2 Krn 14,11 2 Krn 17,14-19 Pat 21,30-31 Izraelio giminės
1 Kar 12,22 Bet Dievo žodis atėjo Dievo vyrui Šemajai: En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,2 Įst 33,1 1 Kar 13,1 1 Kar 13,4-5 1 Kar 13,11 1 Kar 17,18 1 Kar 17,24 2 Kar 4,16 2 Kar 4,22 2 Kar 4,25 2 Kar 4,27 2 Krn 12,5-7 1 Tim 6,11 arbatinukasketuri karaliai
1 Kar 12,23 „Kalbėk Saliamono sūnui Roboamui, Judo karaliui, visiems Judo ir Benjamino namams ir likusiai tautai, sakydamas: En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,17
1 Kar 12,24 ‘Taip sako Viešpats: ‘Neikite ir nekariaukite su savo broliais izraelitais. Kiekvienas grįžkite į savo namus, nes tai atėjo iš manęs’“. Jie pakluso Viešpaties žodžiui ir grįžo, kaip Viešpats liepė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 12,15 Sk 14,42 1 Kar 11,29-38 2 Krn 11,4 2 Krn 25,7-8 2 Krn 25,10 2 Krn 28,9-15 Oz 8,4 izraaelitų tremtis
1 Kar 12,25 Jeroboamas pastatydino Sichemą Efraimo kalnyne ir ten apsigyveno. Iš ten išėjęs jis pastatė Penuelio miestą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 8,17 Ts 8,8 Pr 32,30-31 Ts 9,45-49 Ts 9,1 1 Kar 9,15 1 Kar 9,17-18 1 Kar 12,1 1 Kar 15,17 1 Kar 16,24 2 Krn 11,5-12 vadai
1 Kar 12,26 Jeroboamas sakė savo širdyje: „Karalystė gali sugrįžti Dovydo namams. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 27,1 1 Kar 11,38 2 Krn 20,20 Ps 14,1 Iz 7,9 Jer 38,18-21 Mk 2,6-8 Lk 7,39 Jn 11,47-50 Jn 12,10-11 Jn 12,19 Apd 4,16-17 aukso veršis
1 Kar 12,27 Jei šita tauta eis aukoti į Viešpaties namus Jeruzalėje, tai žmonių širdys atsigręš į jų valdovą, į Judo karalių Roboamą, ir jie, nužudę mane, sugrįš pas Judo karalių Roboamą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,5-7 Įst 12,14 Pr 12,12-13 Pr 26,7 Įst 16,2 Įst 16,6 1 Kar 8,29-30 1 Kar 8,44 1 Kar 11,32 Pat 29,25 1 Kor 1,19-20 linksmi
1 Kar 12,28 Karalius pasitaręs padirbdino du auksinius veršius ir tarė tautai: „Per toli jums eiti į Jeruzalę. Izraeli, štai tavo dievai, kurie tave išvedė iš Egipto žemės“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,4 Iš 32,8 2 Kar 10,29 2 Kar 17,16 2 Krn 11,15 Oz 8,4-7 Iš 1,10 Iš 20,4 Įst 4,14-18 1 Kar 12,8-9 Iz 30,1 Iz 30,10 Oz 10,5-6 2 Pt 2,19 auksasaukso veršisžydai karaliu
1 Kar 12,29 Jis pastatė vieną Betelyje, o kitą – Dane. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,19 Pr 12,8 Pr 14,14 Pr 35,1 Įst 34,1 Ts 18,27-31 Ts 20,1 2 Kar 10,29 Jer 8,16 Oz 4,15 Am 8,14
1 Kar 12,30 Tai tapo nuodėme, nes tauta eidavo net į Daną jų garbinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,34 2 Kar 17,21 2 Kar 10,31
1 Kar 12,31 Jeroboamas pastatydino šventyklą aukštumose ir paskyrė kunigų iš žmonių, kurie nebuvo Levio sūnūs. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,32-33 2 Kar 17,32 2 Krn 13,9 2 Krn 11,14-15 Sk 3,10 Įst 24,15 1 Kar 13,24 Ez 16,25 Ez 44,6-8 Oz 12,11 aukso veršis
1 Kar 12,32 Aštuntojo mėnesio penkioliktą dieną Jeroboamas paskelbė šventę, panašią į tą, kurią švęsdavo Jude, ir aukojo ant aukuro. Taip jis darė Betelyje aukodamas veršiams, kuriuos padirbdino, ir Betelio aukštumoms, kurias įrengė, paskyrė kunigus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,2 1 Kar 8,5 Am 7,10-13 Kun 23,33-44 Sk 29,12-40 Ez 43,8 Mt 15,8-9 aukojimas aukurasbažnyčios altoriuspuotauja kunigaikščiai
1 Kar 12,33 Jis aukojo ant aukuro, kurį pastatė Betelyje, aštunto mėnesio penkioliktą dieną – dieną, kurią jis sumanė savo širdyje, ir paskelbė šventę izraelitams. Ir jis aukojo ant aukuro bei degino smilkalus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 13,1 Sk 15,39 1 Sam 13,12 2 Krn 26,6 Ps 106,39 Iz 29,13 Mt 15,6 Mk 7,13 degantis medislinksmipuotauja kunigaikščiai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį