Biblijos vartai

Atversta Įst 29,1-29 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 29.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Mozė sušaukė izraelitus ir jiems tarė: „Jūs matėte, ką Viešpats padarė faraonui, visiems jo tarnams ir Egipto žemei jūsų akivaizdoje; didelius išbandymus, kuriuos matė jūsų akys, nepaprastus ženklus ir stebuklus, tačiau Viešpats jums nedavė iki šios dienos išminties, neatvėrė nei akių, nei ausų. Šiandien jūs visi stovite Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje: jūsų giminių vadai ir vyresnieji, visi Izraelio vyrai, vaikai, žmonos ir stovyklos ateiviai, kurie kerta malkas ir atneša vandens, kad įeitumėte į sandorą su Viešpačiu, savo Dievu, ir į sutartį, kurią šiandien Viešpats, tavo Dievas, su tavimi daro, kad Jis galėtų įtvirtinti tave savo tauta ir būtų tavo Dievas, kaip kalbėjo tau ir prisiekė tavo tėvams: Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Ką reiškia ta Jo rūstybė?’ Žmonės atsakys: ‘Kadangi jie apleido Viešpaties, savo tėvų Dievo, sandorą, kurią Jis padarė su jais, kai išvedė juos iš Egipto žemės, ir tarnavo kitiems dievams, garbindami juos, nors tie nebuvo jiems skirti, Viešpaties rūstybė užsidegė prieš šitą kraštą ir Jis užleido ant jo visus prakeikimus, surašytus šitoje knygoje; išrovė juos iš jų žemės savo rūstybėje ir ištrėmė į svetimą kraštą, kaip yra šiandien’.

Įst 29,1 Tai yra žodžiai sandoros, kurią Viešpats įsakė Mozei padaryti su izraelitais Moabo žemėje, neskaitant sandoros, padarytos Horebe. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 5,2-3 Iš 19,3-5 Iš 24,2-8 Kun 26,44-45 Įst 4,10 Įst 4,13 Įst 4,23 Įst 29,12 Įst 29,21 Įst 29,25 2 Kar 23,3 Jer 11,2 Jer 11,6 Jer 31,32 Jer 34,18 Apd 3,25 Heb 8,9 atsinaujinimasSinajaus kalnas
Įst 29,2 Mozė sušaukė izraelitus ir jiems tarė: „Jūs matėte, ką Viešpats padarė faraonui, visiems jo tarnams ir Egipto žemei jūsų akivaizdoje; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 19,4 Iš 8,12 Joz 24,5-6 Ps 78,43-51 Ps 105,27-36 nemandagumas
Įst 29,3 didelius išbandymus, kuriuos matė jūsų akys, nepaprastus ženklus ir stebuklus, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,32-35 Įst 7,18-19 Neh 9,9-11
Įst 29,4 tačiau Viešpats jums nedavė iki šios dienos išminties, neatvėrė nei akių, nei ausų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 28,26-27 Iz 6,9-10 Iz 63,17 Jn 8,43 Ef 4,18 Įst 2,30 Pat 20,12 Ez 36,26 Mt 13,11-15 Jn 12,38-40 Rom 11,7-10 2 Kor 3,15 2 Tes 2,10-12 2 Tim 2,25 Jok 1,13-17 ausįausisko ausisnauja sandoranaujoji sandorapažadėta žemėregėjimas akliesiemsžmoniu laisvė
Įst 29,5 Aš vedžiojau jus keturiasdešimt metų dykumoje: nenusidėvėjo jūsų drabužiai ir kojų apavas nesudilo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 8,4 Įst 1,3 Įst 8,2 Joz 9,5 Joz 9,13 Neh 9,21 Mt 6,31-32 Mt 10,10
Įst 29,6 Jūs nevalgėte duonos, negėrėte vyno nė kito stipraus gėrimo, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 8,3 Ef 5,18 Iš 16,12 Iš 16,35 Sk 16,14 Sk 20,8 Neh 9,15 Ps 78,24-25 1 Kor 9,25 1 Kor 10,4 alkoholisatgaivintikasanegerkvanduo vynasvyno taure
Įst 29,7 Kai atėjote į šitą vietą, prieš jus išėjo Hešbono karalius Sihonas ir Bašano karalius Ogas. Mes juos nugalėjome, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,21-35 Sk 32,33-42 Įst 2,24-17 Ps 135,10-12 Ps 136,17-22
Įst 29,8 užėmėme jų žemę ir davėme ją paveldėti Rubenui, Gadui ir pusei Manaso giminės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,33 Įst 3,12-13
Įst 29,9 Laikykitės tad šitos sandoros žodžių ir juos vykdykite, kad jums visuomet gerai sektųsi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,6 Joz 1,7 1 Kar 2,3 Įst 29,1 Ps 25,10 Ps 103,17-18 Iz 56,1-2 Iz 56,4-7 Jer 50,5 Lk 11,28 Heb 13,20-21 gausumasseksistuščiažodžiavimas
Įst 29,10 Šiandien jūs visi stovite Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje: jūsų giminių vadai ir vyresnieji, visi Izraelio vyrai, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,10 Įst 31,12-13 2 Krn 23,16 2 Krn 34,29-32 Neh 8,2 Neh 9,1-2 Neh 9,38 Neh 10,28 Jl 2,16-17 Apr 6,15 Apr 20,12
Įst 29,11 vaikai, žmonos ir stovyklos ateiviai, kurie kerta malkas ir atneša vandens, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,38 Iš 12,48-49 Sk 11,4 Įst 5,14 Joz 9,21-27 Gal 3,28 Kol 3,11
Įst 29,12 kad įeitumėte į sandorą su Viešpačiu, savo Dievu, ir į sutartį, kurią šiandien Viešpats, tavo Dievas, su tavimi daro, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 15,12-15 Iš 19,5-6 Įst 5,2-3 Įst 29,14 Joz 24,25 2 Kar 11,17 Neh 10,28-29
Įst 29,13 kad Jis galėtų įtvirtinti tave savo tauta ir būtų tavo Dievas, kaip kalbėjo tau ir prisiekė tavo tėvams: Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,7 Iš 6,7 Įst 28,9 Pr 26,3-4 Pr 28,13-15 Įst 7,6 Įst 26,18-19 Jer 31,31-33 Jer 32,38 Heb 11,16
Įst 29,14 Ne tik su jumis darau šitą sandorą ir sutartį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,31-34 Heb 8,7-12
Įst 29,15 bet su tais, kurie yra čia, Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, ir su tais, kurių čia šiandien nėra. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 2,39 Įst 5,3 Jer 32,39 Jer 50,5 1 Kor 7,14
Įst 29,16 Jūs žinote, kaip gyvenome Egipto žemėje, kaip keliavome per tautas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,4 Įst 2,9 Įst 2,19 Įst 2,24 Įst 3,1-2
Įst 29,17 Jūs matėte jų bjaurystes ir stabus – medinius, akmeninius, sidabrinius ir auksinius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,36
Įst 29,18 Tegul tarp jūsų neatsiranda vyro nei moters, nei šeimos, nei giminės, kurie nusisuktų nuo Viešpaties, savo Dievo, ir tarnautų svetimiems dievams; tegul nebūna tarp jūsų šaknies, auginančios tulžį ir metėlę; En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 12,15 Įst 11,16-17 Įst 13,1-15 Įst 17,2-7 Jer 9,15 Oz 10,4 Am 6,12 Apd 8,23 Heb 3,12 karti šaknisnetikėjimo šaknyspiktumas
Įst 29,19 kad nė vienas, išgirdęs šio prakeikimo žodžius, nelaimintų savęs savo širdyje, sakydamas: ‘Aš turėsiu ramybę, nors vaikštau pagal savo širdies įsivaizdavimus’, tarsi būtų galima lyginti girtą su ištroškusiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 15,30 Pr 2,17 Sk 15,39 Įst 17,2 Įst 29,12 Ps 10,4-6 Ps 10,11 Ps 49,18 Ps 94,6-7 Pat 29,1 Mok 11,9 Jer 3,17 Jer 5,12-13 Jer 7,3-11 Jer 7,24 Jer 28,15-17 Jer 44,16-17 Jer 44,27 Ez 13,16 Ez 13,22 Rom 1,21 2 Kor 10,5 Ef 4,17 Ef 5,6 karti šaknisstiprybė Viešpats
Įst 29,20 Viešpats nesigailės tokio, bet Jo pyktis ir pavydas užsidegs prieš tą žmogų, ir visi prakeikimai, surašyti šioje knygoje, kris ant jo, ir Viešpats išnaikins jo vardą iš po dangaus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 74,1 Įst 9,14 Ps 79,5 Ez 14,7-8 Ez 23,25 Iš 20,5 Iš 34,14 Nah 1,2 Iš 32,32-33 Įst 25,19 Įst 27,15-26 Įst 28,15-68 Ps 18,8 Ps 69,28 Ps 78,50 Ps 78,58 Pat 6,34 Gg 8,6 Iz 27,11 Jer 13,14 Ez 5,11 Ez 7,4 Ez 7,9 Ez 8,3 Ez 8,5 Ez 8,18 Ez 9,10 Ez 24,14 Ez 36,5 Sof 1,18 Rom 8,32 Rom 11,21 1 Kor 10,22 Heb 12,29 2 Pt 2,4-5 Apr 3,5 Dievas pavydus
Įst 29,21 Viešpats atskirs jį pražūčiai iš visų Izraelio giminių, pagal visus prakeikimus, surašytus šitoje įstatymo knygoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 7,1-26 Ez 13,9 Mal 3,18 Mt 24,51 Mt 25,32 Mt 25,41 Mt 25,46 įstatymo knyga
Įst 29,22 Stebėsis būsimos kartos ir ateiviai, matydami šitos žemės kančias ir vargus, siųstus jiems Viešpaties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 19,8
Įst 29,23 Visa žemė bus siera, druska ir ugniavietė; nieko nebus joje sėjama, net žolės ten nebeaugs; bus sunaikinta lyg Sodoma ir Gomora, Adma ir Ceboimas, kuriuos Viešpats sunaikino savo rūstybėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 17,6 Sof 2,9 Pr 19,24-25 Iz 34,9 Pr 14,2 Ts 9,45 Jer 20,16 Ez 47,11 Job 18,15 Ps 107,34 Oz 11,8-9 Am 4,11 Lk 14,34-35 Lk 17,29 Apr 19,20 būti druskadruskadruska pipiraidruskos sandoraydanemandagumasprekybininkaiprie durųSodomaSodoma Gomorasodomijavyrs
Įst 29,24 Visos tautos stebėsis: ‘Kodėl Viešpats taip padarė šitam kraštui? Ką reiškia ta Jo rūstybė?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 22,8-9 1 Kar 9,8-9 2 Krn 7,21-22 Rd 2,15-17 Rd 4,12 Ez 14,23 Rom 2,5
Įst 29,25 Žmonės atsakys: ‘Kadangi jie apleido Viešpaties, savo tėvų Dievo, sandorą, kurią Jis padarė su jais, kai išvedė juos iš Egipto žemės, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 19,10-14 Iz 24,1-6 Iz 47,6 Jer 22,9 Jer 31,32 Jer 40,2-3 Jer 50,7 Heb 8,9
Įst 29,26 ir tarnavo kitiems dievams, garbindami juos, nors tie nebuvo jiems skirti, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,64 Ts 2,12-13 Ts 5,8 2 Kar 17,7-18 2 Krn 36,12-17 Jer 19,3-13 Jer 44,2-6
Įst 29,27 Viešpaties rūstybė užsidegė prieš šitą kraštą ir Jis užleido ant jo visus prakeikimus, surašytus šitoje knygoje; En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,15-68 Dan 9,11-14 Kun 26,14-46 Įst 27,15-26 Įst 29,20-21
Įst 29,28 išrovė juos iš jų žemės savo rūstybėje ir ištrėmė į svetimą kraštą, kaip yra šiandien’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 7,20 1 Kar 14,15 Ps 52,5 Pat 2,22 Įst 6,24 Įst 8,18 Įst 28,25 Įst 28,36 Įst 28,64 2 Kar 17,18 2 Kar 17,23 Ezr 9,7 Jer 42,10 Dan 9,7 Lk 21,23-24
Įst 29,29 Kas paslėpta, priklauso Viešpačiui, mūsų Dievui, o kas apreikšta – mums ir mūsų vaikams, kad per amžius vykdytume visus šito įstatymo žodžius“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 1,7 Rom 11,33-34 Job 11,6-7 1 Kor 2,16 2 Tim 3,16 Įst 6,7 Įst 30,2 Job 28,28 Ps 25,14 Pat 3,32 Mt 11,27-30 Mt 13,35 Jn 20,31 Ps 78,2-7 Iz 8,20 Jer 23,18 Dan 2,18-19 Dan 2,22 Dan 2,27-30 Dan 4,9 Am 3,7 Jn 15,15 Jn 21,22 Rom 16,25-26 2 Tim 1,5 Mt 13,11 astrologaibambėjimasBiblijos slėpiniaidievas neapleisdievo apvaizdaesantis slaptojegyventi kilniaiįkvėpėišgelbėjimo šalmasištvėrmįJėzus apsireikšmano valianegandospakabintaspakelkite galvaspasivyspaslaptispažinimosavidisciplinasmalsumassugebėjimošauktis dievotvarkos Dievasvaikusvisokeriopa

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį