Biblijos vartai

Atversta Įst 26,1-19 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 19.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: „Kai būsi žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda paveldėti, ir ten apsigyvensi, pridėk pintinę visų savo pirmojo derliaus vaisių ir nunešk ją į vietą, kurią Viešpats, tavo Dievas, pasirinks. Tu sakysi Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje: ‘Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas, jis nuėjo į Egiptą su labai mažu žmonių skaičiumi ir buvo ten ateivis. Šiandien Viešpats pareiškė, kad pasirinko tave būti Jo ypatinga tauta, kaip Jis pažadėjo, kad tu įvykdytum visus Jo įsakymus, kad Jis išaukštintų tavo vardą virš visų tautų, kurias sutvėrė, ir suteiktų tau garbę ir šlovę; kad tu galėtum būti šventa tauta Viešpačiui, savo Dievui, kaip Jis pasakė“.

Įst 26,1 „Kai būsi žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda paveldėti, ir ten apsigyvensi, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 15,2 Sk 15,18 Įst 5,31 Įst 6,1-10 Įst 7,1 Įst 13,1 Įst 13,9 Įst 17,14 Įst 18,9 dėkojimas
Įst 26,2 pridėk pintinę visų savo pirmojo derliaus vaisių ir nunešk ją į vietą, kurią Viešpats, tavo Dievas, pasirinks. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,19 Iš 23,16 Iš 34,26 Įst 16,10 Iš 22,29 Kun 2,12 Kun 2,14 Sk 18,12-13 Įst 12,5-6 Įst 18,4 Joz 18,1 2 Kar 4,42 2 Krn 6,6 2 Krn 31,5 Neh 10,35-37 Neh 12,44 Neh 13,31 Pat 3,9-10 Jer 2,3 Ez 20,40 Ez 44,30 Ez 48,14 Rom 8,23 Rom 11,16 Rom 16,5 1 Kor 15,20 1 Kor 15,23 1 Kor 16,2 Jok 1,18 Apr 14,4 pirmieji vaisiai
Įst 26,3 Nuėjęs pas kunigą, kuris tuo metu eis tarnystę, jam sakyk: ‘Išpažįstu šiandien Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, kad esu žemėje, kurią Jis prisiekė mūsų tėvams mums duoti’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 17,8 Pr 26,3 Įst 19,17 Ps 105,9-10 Lk 1,72-73 Heb 6,16-18 Heb 7,26 Heb 10,21 Heb 13,15 1 Pt 2,5
Įst 26,4 Kunigas, paėmęs pintinę, padės ją prie Viešpaties, tavo Dievo, aukuro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 5,23-24 Mt 23,19 Heb 13,10-12
Įst 26,5 Tu sakysi Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje: ‘Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas, jis nuėjo į Egiptą su labai mažu žmonių skaičiumi ir buvo ten ateivis. Jis tapo didele, stipria ir gausia tauta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 43,1-2 Pr 46,27 Įst 10,22 Pr 43,12 Pr 45,7 Pr 45,11 Oz 12,12 Apd 7,15 Pr 24,4 Pr 25,20 Pr 27,41 Pr 28,5 Pr 31,20 Pr 31,24 Pr 31,40 Pr 46,1-7 Pr 47,27 Iš 1,5 Iš 1,7 Iš 1,12 Įst 7,7 Ps 105,23-24 Iz 51,1-2 emigracijaharanaspatriotizmassvetimšaliai
Įst 26,6 Egiptiečiai slėgė ir spaudė mus, užkraudami mums sunkių darbų naštą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 1,11 Iš 1,14 Iš 1,16 Iš 1,22 Iš 5,9 Iš 5,19 Iš 5,23 Įst 4,20 žiaurus
Įst 26,7 Mes šaukėmės Viešpaties, mūsų tėvų Dievo. Jis mus išklausė, pažvelgė į mūsų pažeminimą, vargą ir priespaudą; En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,9 Iš 2,23-4 Iš 4,31 Iš 6,5 1 Sam 9,16 2 Sam 16,12 Ps 50,15 Ps 102,19-20 Ps 103,1-2 Ps 116,1-4 Ps 119,132 Jer 33,2 Ef 3,20-21 patriotizmassuspaudimastyčiojimasis
Įst 26,8 išvedė mus iš Egipto galinga ranka, siaubais, ženklais ir stebuklais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,34 Iš 12,37 Iš 12,51 Iš 12,41 Iš 13,3 Iš 14,16-31 Įst 5,15 Ps 78,12-13 Ps 105,27-38 Ps 106,7-10 Iz 63,12 gėrėkis viešpačiu
Įst 26,9 Jis atvedė mus į šitą kraštą ir davė žemę, plūstančią pienu ir medumi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,8 Joz 23,14 1 Sam 7,12 Ps 105,44 Ps 107,7-8 Ez 20,6 Ez 20,15 Apd 26,22 išgelbės Jeruzalępatriotizmaspienasšokoladas
Įst 26,10 Štai dabar aukoju pirmuosius vaisius tos žemės, kurią Tu, Viešpatie, man davei’. Palik auką Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje ir pagarbink Jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,29 Sk 18,11-13 Įst 6,10-13 Įst 18,4 Įst 26,2 Įst 26,4 Įst 26,17 1 Krn 29,14 Ps 22,27 Ps 22,29 Ps 86,9 Ps 95,6 Pat 3,9 Iz 66,23 Rom 2,1 1 Kor 10,31 1 Pt 4,10-11 Apr 22,9 pirmieji vaisiai
Įst 26,11 Džiaukis tu, levitas ir ateivis, kuris gyvena tavo apylinkėje, gėrybėmis, kurias Viešpats, tavo Dievas, duoda tau ir tavo namams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,7 Įst 16,11 Įst 12,12 Ps 63,3-5 Zch 9,17 Įst 12,18 Įst 28,47 Ps 100,1-2 Iz 65,14 Apd 2,46-47 1 Kor 9,11 Fil 4,4 1 Tim 6,17-18 kohatosvetimšaliai
Įst 26,12 Kai atiduosi viso savo derliaus dešimtinę trečiais metais levitui, ateiviui, našlaičiui ir našlei, gyvenantiems su tavimi, kad jie valgytų ir pasisotintų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 27,30 Sk 18,24 Įst 12,17-19 Įst 14,22-29 Įst 16,14 Pat 14,21 Fil 4,18-19 Heb 7,5 Heb 7,9 apsiaustasauka baznyciaiauka bažnyčiaiaukosbūti turtingbūti turtingudešimtinėnašlaitispasilikite manyjepinigines aukosskruzdėlėtikrieji turtaivargas jumsžmogus žemė
Įst 26,13 kalbėk Viešpaties akivaizdoje: ‘Aš ėmiau iš savo namų ir daviau levitui, ateiviui, našlaičiui ir našlei, kaip man įsakei; neperžengiau Tavo įsakymų ir neužmiršau paliepimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 119,141 Ps 119,153 Ps 119,176 Įst 14,29 Įst 24,19-21 Įst 26,12 Job 31,16-20 Ps 18,21-24 Ps 26,1-3 Ps 26,6 Ps 119,93 Ps 119,139 Pat 3,1 Apd 24,16 2 Kor 1,12 2 Kor 11,31 1 Tes 2,10 1 Jn 3,17-22
Įst 26,14 Nevalgiau nieko pažadėto gedėdamas, nepaliečiau susitepęs ir nieko neatidaviau už mirusius. Klausiau, Viešpatie, Tavęs ir visa dariau, kaip man įsakei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 7,20 Kun 21,1 Kun 21,11 Oz 9,4 Įst 16,11 Ps 106,28 Ez 24,17 Mal 2,13
Įst 26,15 Pažvelk iš dangaus, savo šventos buveinės, ir laimink savo tautą Izraelį ir tą žemę, kurią mums davei, kaip prisiekei mūsų tėvams, – žemę, plūstančią pienu ir medumi’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 63,15 Zch 2,13 Įst 26,7 1 Kar 8,27 1 Kar 8,43 Ps 28,9 Ps 51,18 Ps 90,17 Ps 102,19-20 Ps 115,12-15 Ps 137,5-6 Iz 57,15 Iz 61,1 Iz 66,1-2 Jer 31,23 Mt 6,9 Apd 7,49 Heb 6,13-18 Dvasinė plotmėgyvenimas Dangųjematavimaspienasrojaus vartai
Įst 26,16 Šiandien Viešpats, tavo Dievas, tau įsakė vykdyti šiuos įsakymus ir paliepimus, todėl laikykis jų ir vykdyk juos visa savo širdimi ir visa savo siela. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,1-6 Įst 4,29 Įst 6,1 Įst 6,5 Įst 6,17 Įst 8,2 Įst 11,1 Įst 11,8 Įst 12,1 Įst 12,32 Įst 13,3-4 Mt 28,20 Jn 14,15 Jn 14,21-24 1 Jn 5,2-3
Įst 26,17 Šiandien tu pareiškei, kad pasirinkai Viešpatį savo Dievu ir kad vaikščiosi Jo keliais, laikysiesi Jo įsakymų, paliepimų ir įstatymų ir būsi paklusnus Jo balsui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 24,7 Iš 15,2 Iš 20,19 Įst 5,2-3 Įst 10,12-13 Įst 13,4-5 Įst 13,18 Įst 15,5 Įst 30,16 Joz 22,5 1 Kar 2,3-4 2 Krn 34,31 Ps 147,19-20 Iz 12,2 Iz 44,5 Zch 13,9 Apd 27,23 Rom 6,13 1 Kor 6,19-20 2 Kor 8,5
Įst 26,18 Šiandien Viešpats pareiškė, kad pasirinko tave būti Jo ypatinga tauta, kaip Jis pažadėjo, kad tu įvykdytum visus Jo įsakymus, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,6 Įst 14,2 Iš 6,7 Įst 28,9 Tit 2,14 Iš 19,5-6 Ps 119,6 Jer 31,32-34 Ez 36,25-27 Rom 16,26 nuoskaudatuberkuliozė
Įst 26,19 kad Jis išaukštintų tavo vardą virš visų tautų, kurias sutvėrė, ir suteiktų tau garbę ir šlovę; kad tu galėtum būti šventa tauta Viešpačiui, savo Dievui, kaip Jis pasakė“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,6 Įst 28,1 Iš 19,6 Įst 4,7-8 1 Pt 2,9 Iz 62,12 Įst 28,9 Įst 28,13 Ps 148,14 Iz 66,20-21 Jer 13,11 Jer 33,9 Ez 16,12-14 Sof 3,19 1 Pt 2,5 Apr 1,5-6

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį