Biblijos vartai

Atversta Įst 24,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Atsimink, ką Viešpats, tavo Dievas, padarė Mirjamai kelyje, kai ėjote iš Egipto. Atsimink, kad buvai vergas Egipte ir kad Viešpats, tavo Dievas, iš ten tave išpirko. Palik jį ateiviui, našlaičiui ir našlei, kad Viešpats, tavo Dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose.

Įst 24,1 „Jei vyras vestų žmoną, su ja gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas ja, jis parašys skyrybų raštą, paduos jai ir atleis ją. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 19,7-9 Įst 22,13 Įst 22,19 Jer 3,8 Iš 21,10 Įst 22,29 Iz 50,1 Mt 5,31-32 Lk 16,18 Įst 21,15 Įst 24,3 Mal 2,16 Mt 1,19 Mk 10,4-12 1 Kor 7,11-12 atsirandabloga žmonabuvimas kartuDvasinė neištikimybėIevos nuodėmėmozės žmonanei motersneištikimybėneištikimybė jėzuinetikintis sutuoktinispagalba kitiemspasmerktasromanssantuokos šventumassirdies kietumasskyrybosskolosširdies kietumastenebūgštaujavyro nuosavybėvyro svetimavimasžmonos gerbkitežmonos vyraspaliekasutuoktiniaijaunavedžiai
Įst 24,2 Išėjusi iš jo namų, ji galės ištekėti už kito vyro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,7 Kun 21,14 Kun 22,13 Sk 30,9 Ez 44,22 Mt 5,32 Mk 10,11 1 Kor 7,15
Įst 24,3 Jei ir tas pradėtų jos nemėgti ir duotų skyrybų raštą arba mirtų, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Įst 24,4 pirmasis vyras negalės jos vėl vesti po to, kai ji yra suteršta. Tai bjauru Viešpaties akyse. Venk tokios nuodėmės žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 3,1 Kun 18,24-28 Joz 22,17-18 ydaištirpusipasiklydimassuzadetinissužadėtinisužjausti
Įst 24,5 Ką tik vedęs vyras bus atleistas nuo karo tarnybos ir nebus jam pavestos kitos pareigos; jis liks namuose vienerius metus pralinksminti savo žmoną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 20,7 Pat 5,18 Pr 2,24 Mok 9,9 Mt 19,4-6 Mk 10,6-9 1 Kor 7,10-15 1 Kor 7,29 Ef 5,28-29 Tit 2,4-5 apie santuokąapvalodievas džiaugėsidievo akysehigieniskumasiki santuokoskiekvieną rytąlaimė tailaimės šalislašasmeilė santuokamyli žmonąnarsanederanugalėjaupalaima moteriaipalaima vyruisantuokasantuokos sakramentassilpnesnisstogosurašymassusituoktisuzadetinissužadėtinėtikra laimėužsitrauktivyras glausis
Įst 24,6 Užstatui neimk nei apatinio, nei viršutinio girnų akmens, nes taip paimtum užstatu gyvybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 20,19 Pr 44,30 Iš 22,26-27 Lk 12,15 Apr 18,22 nebūkite skolingipasižadėjimaiskolininkas
Įst 24,7 Jei žmogus būtų pagautas vagiant savo brolį izraelitą, kad jį pavergtų arba parduotų, toks bus baudžiamas mirtimi. Pašalink pikta iš savųjų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,16 1 Tim 1,10 Iš 22,1-4 Įst 19,19 Ez 27,13 Apr 18,13 dievas palaikokaip vagiskristaus aukapavergtasplėšimaspotraukisprekyba žmonėmisrasizmasskurdžios aukosvagystevergaivergoveverguvergus muštivogtas turtas
Įst 24,8 Žiūrėk, kad raupsų metu rūpestingai vykdytum Levio giminės kunigų nurodymus, kuriuos jiems daviau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 14,2 Kun 13,1-46 Kun 13,57 Kun 14,9-10 Mt 8,4 Mk 1,44 Lk 5,14 Lk 17,14 kunigas vienosraupsai
Įst 24,9 Atsimink, ką Viešpats, tavo Dievas, padarė Mirjamai kelyje, kai ėjote iš Egipto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 12,10-15 Sk 5,2 2 Kar 7,3 2 Krn 26,20-21 Lk 17,32 1 Kor 10,6 1 Kor 10,11
Įst 24,10 Ką nors skolindamas savo broliui, neik į jo namus užstato pasiimti, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 15,8 Iš 22,27 pasižadėjimaipasižadėti
Įst 24,11 bet palauk lauke, kol jis tau išneš. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Įst 24,12 Jei jis neturtingas, nelaikyk pas save per naktį to užstato. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 24,17 Job 22,6 Job 24,3 Job 24,9
Įst 24,13 Dar saulei nenusileidus, atiduok jam užstatą, kad jis miegotų savo patale ir laimintų tave. Taip tu būsi teisus Viešpaties, tavo Dievo, akyse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 6,25 Dan 4,27 Iš 22,26-27 Įst 24,15 Ps 112,9 Pr 15,6 Įst 15,9-10 Job 24,7-8 Job 29,11-13 Job 31,16-20 Ps 106,30-31 Iz 58,8 Ez 18,7 Ez 18,12 Ez 18,16 Ez 33,15 Am 2,8 2 Kor 9,13-14 Ef 4,26 2 Tim 1,16-18 Jok 1,27 Jok 2,13-23 nuosavas teisumas
Įst 24,14 Neišnaudok samdinio, kuris yra vargdienis ir beturtis, iš tavo brolių ar ateivių, kuris gyvena tavo apylinkėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 14,31 Am 4,1 Mal 3,5 Kun 25,35-43 Įst 15,12-18 Job 24,10-11 Job 31,13-15 Pat 22,16 Ez 22,7 Am 2,7 Am 8,4 Lk 10,7 darbasdarbų pasiskirstymasemigracijanepagarbapamaitinote vargšąstipriejisunkus darbassvetimšaliaizmonaatlyginimas
Įst 24,15 Užmokėk jam atlyginimą tą pačią dieną, dar saulei nenusileidus, nes jis neturtingas ir iš to gyvena, kad jis nesišauktų Viešpaties dėl tavęs ir tau nebūtų nuodėmės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jok 5,4 Kun 19,13 Įst 15,9 Jer 22,13 Pat 3,27-28 Iš 22,23-24 Job 35,9 Job 31,38 Job 34,28 Ps 24,4 Ps 25,1 Ps 86,4 Pat 22,22-23 Pat 23,10-11 Iz 5,7 Mt 20,8 Mk 10,19 atlyginimasMozė įstatymaitegul saulė
Įst 24,16 Tėvai nebus žudomi už vaikus nė vaikai – už tėvus; kiekvienas mirs už savo nuodėmes. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 18,20 2 Krn 25,4 Jer 31,29-30 2 Kar 14,5-6 adomo nuodėmėatpazinti nuodemeidegutasdievo bausmėkodėl melstiskūdikis gimėnepamirškitenešvari kalbapsichologijaryžtingumassaulius pauliusvabalas
Įst 24,17 Neiškraipyk teisme ateivio ar našlaičio bylos ir neimk iš našlės drabužio kaip užstato. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 16,19 Iš 22,21-22 Iš 23,6 Įst 27,19 Iš 23,2 Iš 23,9 Įst 1,17 Iz 1,23 Jer 5,28 Iš 22,26-27 Įst 10,17-18 Įst 24,6 Įst 24,13 1 Sam 12,3-4 Job 22,8-9 Job 29,11-17 Ps 82,1-5 Ps 94,3-6 Ps 94,20-21 Pat 22,22-23 Pat 31,5 Mok 5,8 Iz 3,15 Iz 33,15 Jer 22,3 Ez 22,7 Ez 22,29 Am 5,7-12 Mch 2,1-2 Mch 7,3 Zch 7,10 Mal 3,5 Lk 3,14 Jok 2,6 lygybenašlaitisnašlė paaukojonašlės skatikasnašlės sūnųnašliaineteisybėpasižadėjimaipažadas žydamspriimti Jėzųsocialinė nelygybėteisingumasteisingumas tiesavienišžmonių lygybės
Įst 24,18 Atsimink, kad buvai vergas Egipte ir kad Viešpats, tavo Dievas, iš ten tave išpirko. Todėl įsakau tau taip elgtis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 5,15 Įst 15,15 Įst 16,12 Įst 24,22
Įst 24,19 Jei, veždamas javus, užmirši lauke pėdą, negrįžk jo pasiimti. Palik jį ateiviui, našlaičiui ir našlei, kad Viešpats, tavo Dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,22 Kun 19,9-10 Įst 14,29 Pat 19,17 Įst 26,13 Įst 15,10 Įst 24,20-21 Rūt 2,16 Job 31,16-22 Job 42,12 Ps 41,1-3 Ps 112,9 Pat 11,24-25 Pat 14,21 Iz 32,8 Iz 58,7-11 Lk 6,35 Lk 6,38 Lk 14,13-14 2 Kor 9,6-8 1 Jn 3,17-19 ezekijaskiekvieną rytąlaimės paslaptisnašlė paaukojonašlės sūnųpasitenkinimo paslaptispjūtistrys sėklosžemdirbystė
Įst 24,20 Kai skinsi alyvų vaisius, nežiūrėk antrą kartą; kas liko medžiuose, palik ateiviui, našlaičiui ir našlei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,10 alyvmedisalyvmedzio sakeles
Įst 24,21 Kai skinsi vynuoges, nerink pasilikusių. Palik jas ateiviui, našlaičiui ir našlei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 19,9-10 Įst 24,19 vynuogesvynuogynai
Įst 24,22 Atsimink, kad buvai vergas Egipte. Todėl įsakau tau taip daryti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 24,18 Įst 5,14-15 Įst 7,8 Iz 51,1 2 Kor 8,8-9 Ef 5,1-2 1 Jn 4,10-11

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį