ieškauDievo.lt

Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ranką ir sakysiu: "Nebijok, Aš tau padėsiu!"

Izaijo 41,13